O fujare...


Fujara - "kráľovná medzi ľudovými nástrojmi" - je nástroj, ktorý nádherne baladicky rozpráva o hĺbkach ľudskej duše, radostiach, veselosti, starostiach, smútkoch a žiaľoch. Jej zádumčivý a mumľavý hlas, človekom vdychnutá poézia , úžasným spôsobom dokáže vyjaviť tie najskrytejšie zákutia našich ľudských emócii a vnútorne pohladiť ducha.

Fujara je najsvojráznejšou slovenskou ľudovou hranovou píšťalou s dômyselným pomocným zariadením na prívod vzduchu a svojským uplatňovaním hmatovej techniky. Jej výskyt na Slovensku je jedinečný. V žiadnej inej krajine, u žiadneho iného národa sa s nástrojom zhodným s našou fujarou nestretneme. Preto hovoríme, že fujara je raritou a skvostom slovenského ľudového inštrumentára.
Fujara má aj jedinečné hudobno akustické vlastnosti. Jej prirodzené ladenie s charakteristickým nedostatkom vyostrených citlivých tónov a interpretačná technika vhodne kombinujúca prefukovanie do alikvotných tónov vytvára z fujary nástroj osobitných znakov a inštrumentálnych vlastností. Neobyčajný zvukový a farebný svojráz doplňuje tradičná ornamentika, odzrkadľujúca výtvarné cítenie a rezbársku zručnosť výrobcu.

Pôvodným domovom fujár je vrchárska oblasť stredného Slovenska, čo sa rozkladá desiatky kilometrov na východ, juh a západ od vrchu Poľana a je približne zhodná s niekdajšími historickými hranicami zvolenskej župy, folkloristami tiež označovanej ako Podpoľanie. V súčasnosti mž tento nástroj množstvo priaznivcov po celom Slovensku ba vzbudzuje záujem i v zahraničí.

Fujara je nástroj, ktorý sa hodí predovšetkým do prírodnej samoty. Preto sa stala nástrojom sólovým a najmä v minulosti vyhovovala povahe pastierskeho a vrchárskeho obyvateľstva na strednom Slovensku. Vyjadrovala city zýdumčivých a ponurých nálad ale aj hrozivých výkrikov pomsty a sily spravodlivého vzdoru. Väčšina fujarových melódií vyrástla z piesní sociálnej, pastierskej, zbojníckej a ľúbostnej tematiky. Tónový prednes na fujare získaval realistickú podstatu tým, že reprodukované piesne sa vždy aj spievali. Fujara však nevylúdi tóny ohnivého rytmu, a preto sa na nej do tanca nehrávalo. Pre osobitnosť ladenia každého pôvodného nástroja sa nedostala ani do obsadenia skupinovej ľudovej hudby. Zato ľudoví interpreti využili možnosť spájania dvoch, troch nástrojov do fujarového dua a tria, podobne aj spájanie fujary s píšťalkou a vo folklórnych súboroch aj spájanie fujary s cimbalom. Fujara je v ľudovom prostredí predovšetkým nástrojom hudobným, výtvarná stránka nie je podstatná a vytvára len akýsi harmonický doplnok k hudobno-estetickej zložke. Tak ako uznávaný fujarista musel byť aj dobrým spevákom, býval spravidla dobrý výrobca fujár aj vyhľadávaným majstrom v rezbárstve.

Cenník fujár

Dejiny fujary


Možno s istotou tvrdiť, že fujara ako osobitný nástrojový druh vznikla sociéte v pastierskeho stavu na strednom Slovensku. Jej jedinečný a pomerne úzko lokalizovaný výskyt nasvedčuje, že ju nepriniesli valaskí kolonisti a že je mladšieho pôvodu ako samotná valaská kolonizácia. Možno však na viacerých prvkoch dokázať, že aj fujara nadväzuje na ostatné pastierske vzduchozvučné nástroje a že s niektorými veľmi úzko súvisí. Konštrukčným a akustickým predchodcom fujary je pravdepodobne trojdierková hranová píšťala, zachovaná v Slovenskom národnom múzeu v Martine a v Krajskom múzeu v Banskej Bystrici. Technológia výroby, ako vŕtanie, detailné opracovanie píšťalovej trubice a tónotvorného zariadenia, ornamentika a ošetrovanie, je blízka ostatným druhom valaských písťal. Aj funkcia a miesto pouýívania je zhodný s ostatnými valaskými píšťalami.
O dejinách fujary vieme pomerne málo. Historických správ a prameňov z predchádzajúcich storočí je veľmi málo. K najstarším písomným pamiatkam, v ktorých sa vyskytuje pomenovanie fujary, patria rukopisné zborníčky z druhej polovice 18.storoiia. Je to predovšetkým Zbierka rôznych skladieb a národných piesní zo 60. rokov 18.stor. od Jána Lányiho. Druhým ešte významnejším prameňom, je báseň Duidam opilio, suam laudat musicau z rukopisu Brukovho zborníka. K písomným prameňom z 19. storočia patrí text Fedora v ľudovej hre Veselohra s betlehemom na Vianoce z Gemera, publikovaná v Kollárových Národných zpievankách.

Fotogaléria - pozn. viac fotografií je v ponuke menu Cenník fujár


fujara-331
fujara-331
fujara-330
fujara-330
fujara-329
fujara-329
fujara-328
fujara-328
fujara-327
fujara-327
fujara-326
fujara-326
fujara-325
fujara-325
fujara-324
fujara-324
fujara-323
fujara-323
fujara-322
fujara-322
fujara-321
fujara-321
fujara-319
fujara-319
fujara-318
fujara-318
fujara-317
fujara-317
fujara-316
fujara-316
fujara-315
fujara-315
fujara-314
fujara-314
fujara-313
fujara-313
fujara-312
fujara-312
fujara-311
fujara-311
fujara-310
fujara-310
fujara-309
fujara-309
fujara-308
fujara-308
fujara-307
fujara-307
fujara-306
fujara-306
fujara-305
fujara-305
fujara-304
fujara-304
fujara-303
fujara-303
fujara-302
fujara-302
fujara-301
fujara-301
fujara-300
fujara-300
fujara-299
fujara-299
fujara-298
fujara-298
fujara-297
fujara-297
fujara-296
fujara-296
fujara-295
fujara-295
fujara-294
fujara-294
fujara-293
fujara-293
fujara-292
fujara-292
fujara-291
fujara-291
fujara-290
fujara-290
fujara-289
fujara-289
fujara-288
fujara-288
fujara-287
fujara-287
fujara-286
fujara-286
fujara-285
fujara-285
fujara-284
fujara-284
fujara-283
fujara-283
fujara-282
fujara-282
fujara-281
fujara-281
fujara-280
fujara-280
fujara-279
fujara-279
fujara-278
fujara-278
fujara-277
fujara-277
fujara-276
fujara-276
fujara-275
fujara-275
fujara-274
fujara-274
fujara-273
fujara-273
fujara-272
fujara-272
fujara-271
fujara-271
fujara-270
fujara-270
Obr.54
Obr.54
Obr.53
Obr.53
Obr.52
Obr.52
Obr.51
Obr.51
Obr.50
Obr.50
Obr.49
Obr.49
Obr.48
Obr.48
Obr.47
Obr.47
Obr.46
Obr.46
Obr.45
Obr.45
Obr.44
Obr.44
Obr.43
Obr.43
Obr.42
Obr.42
Obr.41
Obr.41
Obr.40
Obr.40
Obr.39
Obr.39
Obr.38
Obr.38
Obr.37
Obr.37
Obr.36
Obr.36
Obr.35
Obr.35
Obr.34
Obr.34
Obr.33
Obr.33
Obr.32
Obr.32
Obr.31
Obr.31
Obr.30
Obr.30
Obr.29
Obr.29
Obr.28
Obr.28
Obr.27
Obr.27
Obr.26
Obr.26
Obr.25
Obr.25
Obr.24
Obr.24
Obr.23
Obr.23
Obr.22
Obr.22
Obr.21
Obr.21
Steven Seagal 6
Steven Seagal 6
Steven Seagal 5
Steven Seagal 5
Steven Seagal 4
Steven Seagal 4
Steven Seagal 3
Steven Seagal 3
Steven Seagal 2
Steven Seagal 2
Steven Seagal 1
Steven Seagal 1
Obr.20
Obr.20
Obr.19
Obr.19
Obr.18
Obr.18
Obr.17
Obr.17
Obr.16
Obr.16
Obr.15
Obr.15
Obr.14
Obr.14
Obr.13
Obr.13
Obr.12
Obr.12
Obr.11
Obr.11
Obr.10
Obr.10
Obr.9
Obr.9
Obr.8
Obr.8
Obr.7
Obr.7
Obr.6
Obr.6
Obr.5
Obr.5
Obr.4
Obr.4
Obr.3
Obr.3
Obr.2
Obr.2
Obr.1
Obr.1