Ľudovo-umelecké vystúpenia a kurzy

Sólové vystúpenia Martin Brxa

Sólové vystúpenia Martin Brxa

Skupinové vystúpenia Bačovské trio

Skupinové vystúpenia Bačovské trio

Skupinové vystúpenia Liptovský zbojníci

Skupinové vystúpenia Liptovský zbojníci

Skupinové vystúpenia Družina bičiarov

Skupinové vystúpenia Družina bičiarov

Kurzy plieskania bičom

Kurzy plieskania bičom

Kurzy hry na fujare

Kurzy hry na fujare