Umelecké vystúpenia - Martin Brxa

Remeselné workshopy

Škola plieskania bičom

Škola hry na fujare

Škola hry na trombite

Teambuldingy

Termín a podmienky sa dajú dohodnúť telefonicky 0907 428 602 alebo emailom brxa@brxa.sk