Výroba bičov

Výroba kicky

špagát preveste cez háčik
špagát preveste cez háčik
oba konce špagátu vyrovnajte na rovnakú dĺžku
oba konce špagátu vyrovnajte na rovnakú dĺžku
obe polovice chyťte medzi palec a ukazovák tesne pri háčiku
obe polovice chyťte medzi palec a ukazovák tesne pri háčiku
obe polovice stáčajte proti smeru hodinových ručičiek
obe polovice stáčajte proti smeru hodinových ručičiek
počas stáčania polovice prekladajte cez seba v opačnom smere ako ich stáčate
počas stáčania polovice prekladajte cez seba v opačnom smere ako ich stáčate
postupne stáčajte obe polovice prekladajte cez seba
postupne stáčajte obe polovice prekladajte cez seba
pokračujte v stáčaní dovtedy kým nie je potrebná dĺžka
pokračujte v stáčaní dovtedy kým nie je potrebná dĺžka
jednu z polovíc rozpreťte, napríklad pravú
jednu z polovíc rozpreťte, napríklad pravú
chyťte jeden z rozpletených pramienkov
chyťte jeden z rozpletených pramienkov
rozpleteným pramienkom obtočte kicku a urobte uzlík
rozpleteným pramienkom obtočte kicku a urobte uzlík
uzlík utiahnite
uzlík utiahnite
kicka je hotová...
kicka je hotová...


 

Výroba biča